Adresa: Lipar 120, 35000 Jagodina

Uz konsultaciju nutricioniste, kuhinja doma priprema tri obroka i dve užine, kao i poseban režim ishrane kod dijabetičara. Dostupna su i dva topla napitka u toku dana.

Opšta nega podrazumeva kupanje dva puta nedeljno (po potrebi i češće), presvlačenje, podsecanje noktiju, brijanje, šišanje, presvlačenje posteljine, održavanje higijene ličnog, posteljnog rublja i higijenu prostora, pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija, pomoć pri kretanju.

Medicinsko osoblje vrši merenje vitalnih funkcija (pritiska, šećera u krvi, telesne temperature), plasiranje katetera, obrada dekubitalnih rana, davanja medikamentne i infuzione terapije, održavanje usne duplje i promena položaja tela.

Korisnicima je u skladu sa interesovanem i zdravstvenom stanju dostupna radno okupaciona terapija u zajedničkim prostorijama ili u sobi sa ciljem očuvanja preostalih sposobnosti samog korisnika. Takve aktivnosti podrazumevaju održavanje cveća u dvorištu, ručni radovi, crtanje i razne sekcije.

U Domu se organizuju kulturno zabavne aktivnosti, proslave državnih i verskih praznika, Domske slave i rođendana korisnika. Izleti su nekoliko puta godišnje, kao i organizovan odlazak korisnika na bioskopske i pozorišne predstave.

Socijalni radnik doma vrši prijem korisnika i u skaladu sa njegovim potrebama, kroz niz programskih aktivnosti i u skladu sa individualnim planom, pomaže korisniku u periodu adaptacije na domski smeštaj i novo okruženje i na održavanje kontakta sa porodicom, kao i pružanje pomoći u ostvarivanju određenih prava.

O zdravlju korisnika brine lekar opšte prakse iz Doma zdravlja, koji vrši posetu jedanput mesečno po potrebi i češće, a u slučaju medicinske indikacije obezbeđen je sanitetski prevoz na specijalističke preglede ili se poziva hitna pomoć.

dom vera 035 jagodina - usluge