Adresa: Lipar 120, 35000 Jagodina

Prijem u dom započinje podnošenjem zahteva samog potencijalnog korisnika, srodnika ili njegovog zakonskog zastupnika.

Cena usluge zavisi od zdravstvenog stanja potencijalnog korisnika i vrsta sobe. Zbog toga cenu formiramo nakon informativnog razgovora sa potencijalnim korisnikom, njegovim zakonskim zastupnikom ili srodnikom, kao i uvidom u lekarsku dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija:

Lekarska dokumentacija potencijalnog  korisnika

Validna lična karta i zdravstvena kartica  potencijalnog korisnika

Lična karta  i dokaz o primanjima obveznika plaćanja

Saglasnost o smeštaju potencijalnog korisnika ili zakonskog zastupnika